Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Homplex S.A., cu sediul social în oraş Voluntari, bd. Pipera nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, et. 7, jud. Ilfov, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J23/290/2017, CUI: 32591037, având contul IBAN nr. RO26 BREL 0002 0008 7865 0100, deschis la LIBRA BANK, tel/fax 0234 547840/0374.49.49.49, e-mail: office@homplex.com, reprezentată de Panainte Tudor Gheorghiță, în calitate de  administrator, denumită în continuare HOMPLEX, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scopul acestei notificări este informarea dumneavoastră cu privire la scopurile prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, durata prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitățile de exercitare a drepturilor individuale precum și oferirea de informații legate de scopul secundar al procesării, dacă datele vor fi prelucrate într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectateVă rugăm să citiți cu atenție această informare!


1. Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre HOMPLEX in activitatea de furnizare a serviciilor:

Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital).

Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil si derularea raportului contractual cu Homplex.

Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul Homplex, inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din call-center, adresa IP captata la utilizarea website-ului si aplicatiilor Homplex).

Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatia Homplex, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de Homplex).2. Scopul in care datele personale sunt utilizate

Homplex colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

- Prestarea de servicii/furnizarea de bunuri/produse care au legăturăcu activitatea, gestionarea contractelor, inclusiv reinnoirea acestora;

- marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);

- raportari interne;

- efectuarea de analize statistice;

- solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;

- comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;

- asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video);

- dee a indeplini mandatul/imputernicirea acordat(a) de client/potentialul client in scopul intermedierii relatiei cu instalatori persoane fizice sau companii, etc

- de a recupera creanţe/colecta debite

- desfăşurarea activităţii periodice de analiză a percepţiei clienţilor asupra activităţii desfăşurate şi de identificare a nevoilor acestora, respectiv a gradului de satisfacţie cu privire la serviciile oferite3. Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, sunt:

- incheierea si executarea contractului de prestari servicii la care sunteti parte, precum si efectuarea la cererea dumneavoastra a demersurilor premergatoare incheierii contractului;

- o obligatie legala a Homplex;

- interesul legitim al Homplex, pentru activitati precum: efectuarea de analize statistice si raportari interne sau catre alte entitati, verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate, asigurarea masurilor de securitate necesare etc.

- consimtamantul dumneavoastra;

Refuzul Clienţilor/partenerilor de a transmite către Homplex datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea de către Homplex a datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legăturăcu activitatea principala Homplex, inclusiv utilizarea aplicaţiilor/serviciilor online.

Pentru îndeplinirea scopurilor şi anume a transmiterii comunicărilor comerciale în scop de marketing direct care au legătură cu activităţile desfăşurate de Homplex sau transmiterea de către partenerii Homplex a unor comunicări comerciale in scop de marketing direct care NU au legăturăcu activitatea Homplex, transmiterea datelor dumneavoastrăpersonale este voluntară. 

Lipsa consimţământului dumneavoastră pentru aceste din urmă scopuri, nu va avea absolut nicio consecinţăasupra încheierii contractului.

Natura obligatorie sau facultative a exprimării consimţământului va fi specificată la momentul colectării datelor.

Aveţi dreptul ca în orice moment să vă retrageţi consimţământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.4. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

- autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Homplex;

- furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de vanzare (ex. dezvoltatori de servicii IT, furnizori de call-center etc);

- prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;

- intermediarii implicati in administrarea contractelor 

- Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

- Angajatilor Homplex5. Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

Homplex nu ar putea sa transfere datele personale catre alte companii aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. 6. Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de prestari servicii, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie, in acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul Homplex.

Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti anunta cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.7. Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:a) Dreptul de informare si acces la datele cu caracter personal 

Va permite sa fiti informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca HOMPLEX prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, va informam cu privire la orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.b) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.c) Dreptul la stergerea datelor sau "dreptul de a fi uitat"

 Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

(i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,

(ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal,

(iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.d) Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.e) Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

(i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date,

(ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.f) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Homplex.g) Dreptul la opozitie

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum:

(i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau

(ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.h) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Homplex, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.i) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelorj) Dreptul de a va adresa justitieik) Dreptul de a fi notificat de catre Homplex privind brese de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor dumneavoastra personale.


Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informații suplimentare va puteți adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din cadrul Homplex., prin:

- e-mail la gdpr@homplex.ro,

- prin posta, la adresa Blv. Pipera, nr.1 / VII, etaj 7, Nord City Tower, Voluntari. sau

- depunând personal o notificare semnata olograf la oricare din sediile Homplex din București sau din tara.


Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Website: http://www.dataprotection.ro/

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212

Cabinet Președinte: +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60


8. Actualizarea prezentei informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.homplex.ro – sectiunea "Protectia Datelor cu Caracter Personal".


Cea mai recenta actualizare a prezentei informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 03.09.2019.